كیست آن كس كه به [بندگان] خدا وام نیكویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست كه [در معیشت بندگان] تنگى و گشایش پدید مى‏آورد و به سوى او بازگردانده مى‏ شوید
 • background
  توسعه آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با کمک خیران محقق خواهد شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد

عنوان مطلب سایت

استان مازندران باتوجه به وجود فارغ التحصیل ونخبگان ظرفیت های بسیار خوبی در حوضه فناوری وکارآفرینی دارد و زمان آن رسیده است که برای اشتغال جوانانمان چاره اندیشی نماییم وکمک کنیم تا آنها به شکل صحیح ومطمئن دربستر اقتصادی جامعه قار بگیرند .جهت فراهم نمودن زیر ساخت های قانونی برای ورود خیرین محترم به بخش حمایت علم و فناوری در استان مازندران مجمع خیرین حامی علم و فناوری به عنوان اولین مجمع کشوری در سال 1395 با تعامل و همکاری دانشگاهیان ، فرهیختگان و سرمایه گذاران دلسوز به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با حمایت پارک علم و فناوری استان مازندران تشکیل گردید. یکی از اهداف مهم مجمع خیرین پشتیبانی از شرکتهای دانش بنیان ، صاحبان ایده ، کارآفرینان جوان ، فارغ التحصیلان دانشگاهی، در زمینه توسعه علم و فناوری در سطح استان مازندران می باشد.

پیوند ها