كیست آن كس كه به [بندگان] خدا وام نیكویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست كه [در معیشت بندگان] تنگى و گشایش پدید مى‏آورد و به سوى او بازگردانده مى‏ شوید
 • background
  توسعه آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با کمک خیران محقق خواهد شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد

عنوان مطلب سایت

مجمع خیرین حامی علم وفناوری مازندران باتوکل برخداوند بااهداف زیربرقرار گردید:
• فراهم آوردن زمینه هدایت وبهره برداری از ظرفیت ومنابع مالی خیران استان در راستای حمایت ازتجاری سازی دستاوردهای علمی وپژوهشی
• کمک به ارتقای توان اقتصادی شرکت های فناور ودانش بنیان که توسط نخبگان جوان دانشگاهی و اقتصادی مدیریت می شوند.
• ترویج فرهنگ وقف ودیونات مذهبی برای حوزه های کارآفرینی ,نوآوری وفناوری
• استفاده ازظرفیت خیرین حوزه های مختلف بخصوص مدرسه ساز ودانشگاه ساز برای تداوم حمایت از جوانان درراستای بکارگیری علم ودانش برای رفع نیازهای جامعه در حوزه های مختلف وقرارگیری جوانان ونخبگان دربستر اقتصادی صحیح ومطمئن
• همکاری وهم سویی باسیاست های کلان نظام توسعه فناوری که در اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور,چشم انداز واساسنامه مجمع خیرین وزارت علوم منعکس شده است.

پیوند ها