كیست آن كس كه به [بندگان] خدا وام نیكویى دهد تا [خدا] آن را براى او چند برابر بیفزاید و خداست كه [در معیشت بندگان] تنگى و گشایش پدید مى‏آورد و به سوى او بازگردانده مى‏ شوید
 • background
  توسعه آزمایشگاه مرکزی پارک علم و فناوری مازندران با کمک خیران محقق خواهد شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد
 • background
  دومین نشست هیات امناء مجمع خیران حامی علم و فناوری مازندران برگزار شد

امضا قرارداد "هبه نامه" توسط یکی از خیرین مازندرانی در پارک علم و فناوری استان مازندران

 • Aimated SVG
 1. Item 0

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری مازندران، واهبین محترم سرکار خانم مهدی پور دامیری و آقای مهندس عباس شاکری (مدیرعامل شرکت دانش بنیان لکو مستقر در پارک علم و فناوری مازندران، همسر و فرزند مرحوم حجه الاسلام عسکری شاکری سیدآبادی) روز یکشنبه 26 دی ماه سال جاری با حضور در پارک علم و فناوری مازندران، قرارداد هبه نامه امضا نموده اند تا قدمی در مسیر توسعه ی علم و فناوری برداشته باشند.  گفتنی است به موجب این هبه نامه، واهبین محترم خود را مکلف نموه اند تا مبلغ قابل توجهی را طی سه مرحله زمانی کوتاه مدت، با هدف ایجاد بستر جهت توسعه فناوری و رشد شرکت های دانش بنیان از طریق ساخت آزمایشگاه و ...، به پارک علم و فناوری مازندران اعطا نمایند.   شایان ذکر است این نشست و برنامه ریزی با هماهنگی مجمع خیرین حامی علم و فناوری مازندران و در حضور مدیرعامل مجمع صورت گرفته است.   حجه الاسلام عسکری شاکری سیدآبادی از خادمان خالص نظام مقدس جمهوری اسلامی در قوه قصاییه بوده اند که در تابستان سال جاری به دیار باقی شتافتند.

پیوند ها